Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Modern iskolabuszok, kisebb környezeti terhelés, nyugodtabb családok

Jelenleg Csongrád-Csanád megye kistérségeit az elvándorlás, az elöregedés és a tagolt települési struktúra (kisfalvak, majorságok, tanyák) jellemzik. Ezek jelentős hatással vannak, a települések oktatási intézményeire is. Az általános és középiskolákban egyre csökken a gyereklétszám, egyes intézmények a bezárás szélére kerültek, hiszen az oktatás a nagyobb települések iskoláira koncentrálódik. Ez a kialakult helyzet a tanulókat és rajtuk keresztül a szüleiket is nagy távolságok megtételére kényszeríti, ha autóval mennek. A tömegközlekedési állapotok pedig nem minden esetben biztosítják a gyermekek biztonságos és időbeni iskolába érkezését.

A fent említett problémákra lokális és egyéni válaszok vannak csak. Egyrészt a szülők egyénileg próbálják meg gyermekeiket eljuttatni a tanintézményekbe, ami fokozott járműhasználatot, ebből adódóan csökkenő közlekedési biztonságot, jelentős környezeti terhelést és az iskolák környékén kezdéskor és a tanórák végénél kifejezetten nagy zsúfoltságot okoz. Itt kell megemlítenünk azt is, hogy ez a szülőknek is megterhelő: a gyermekek iskolába szállítása egy
családnál is okozhat évente több száz óra olyan kiesést, amit pihenésre, otthoni vagy egyéb munkavégzésre fordíthatna a szülő.

Ezt érzékelték az érintett önkormányzatok, főleg azok, ahol az általános iskola megszűnt vagy csak úgy életben tartható, ha több településről töltik azt fel gyerekekkel. A megyei falvak önkormányzatának vezetőivel, a jegyzőkkel és polgármesterekkel folytatott beszélgetések során egy jellemző megoldást találtunk: az iskolabuszt.

A polgármesterek ezt a helyi problémát jobb híján a helyben rendelkezésre álló eszközökkel próbálták/próbálják kezelni. Minden esetben a kistelepülés pályázaton elnyert, a falu egyéb céljait szolgáló gépjárművet használják, aminek egész napos lekötöttségéből szakítanak le annyi időt, ami az iskolába járást megoldja.

Bár alapvetően a primér cél teljesül, de mindenképpen szuboptimálisnak nevezhető a jelenlegi struktúra. Az iskolabusz kérdését helyi ügyként is lehet kezelni, de az igazi megoldást a települések összefogása jelentené. Mind infrastrukturális, mind finanszírozási szempontból. Javasolt megoldás.

Vagyis egy központi finanszírozású és központi vagy megyei fenntartású iskolabusz flotta oldhatná meg ezt a gondot. Alapvető cél, hogy a gyerekek és a fiatalok biztonságosan jussanak el a tanulmányaik folytatásának helyszínére. Ez pedig nem lehet pénzkérdés, erre a forrásokat elő kell teremteni. Szeretném megjegyezni, hogy ez most sincs ingyen. A jelenlegi kényszerintézkedések is rengeteg pénzbe kerülnek. A falvak által fenntartott járműveket nem iskolába járásra tervezték, emiatt sok elvárt funkciót nem tudnak teljesíteni, amik áttételesen károkat okozhatnak.

Javaslatom egy, a magyarországi igényekre szabott iskolabusz hálózat létrehozása, ami a Nyugat-Európában már kipróbált rendszereket tekinti példának. Az iskolabuszokkal szemben támasztott követelmények és elvárások: biztonság, megbízhatóság, kényelem, pontosság, nyomon követhetőség és az ezt üzemeltető emberek speciális képzettsége.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy az iskolabusz sofőrje speciális képzést kapjon, elsősorban a vezetéstechnikát tekintve, de fontosnak tartom a minimális, de szükséges mértékű pedagógiai képzést is. A busznak alkalmazkodnia kell a 21. század elvárásaihoz. Minden üléshez tartoznia kell hárompontos biztonsági övnek és ennek becsatolását a vezetőnek monitoroznia kell. Semmilyen csomag nem maradhat az utastérben, hogy azok egy esetleges fékezésnél, balesetnél ne okozhassanak sérülést, ezért a buszt el kell látni megfelelő mennyiségű zárható tárolóval. Az iskolabusznak rendelkeznie kell nagyméretű display-vel, amiről a vezető folyamatosan tud tájékozódni, ezzel párhuzamosan a beépített smart eszközök a sofőrt is tájékoztassák az esetleges körülményekről, úgy a rendellenes működés, mint az utazók biztonságát érintő kérdésekben pl. be nem kötött biztonsági öv.

A busz indulása mindig egy alkoholteszt negatív eredménye után történhet csak meg, ez egy automatikus folyamat, ami az ellenőrzés megkezdésétől az indításig, negatív eredmény esetén mindössze pár másodpercet igényel.
Az iskolabusz kényelmének kérdése meghatározó, hiszen a tanulók életének egy része folyamatosan a buszon zajlik. Ezért el kell látni a buszt Wi-fivel és töltőkkel ülésenként, ahol e-book olvasókat, telefonokat illetve egyéb számítástechnikai eszközöket tölthetnek és használhatnak menet közben.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az itt töltött idő mennyire meghatározhatja a gyerekek jelen, de későbbi életét is, ezért a sofőr számára is lehetővé kell tenni az utazók feletti kontrollt, amennyiben az csak a nem szabályszerű viselkedés elhárítására szolgál.

A buszok alapból és nyilvánvalón lennének ellátva helymeghatározó eszközökkel, de a koordinátákat a szülők is követhetnék egy applikáció segítségével. Ezáltal a szülők tervezni tudják a gyerekek indítását illetve fogadását, illetve megoszthatják ezt a lehetőséget szükség szerint a nagyszülőkkel vagy testvérekkel. Ez egy rendkívül fontos bizalmi kérdés.

Nem elhanyagolhatók az egyéb védelmi és biztonsági berendezések beszerelése sem a járműbe: légzsákok, ABS, kisebb gyerekek esetében a biztonsági ülés rögzítéséhez szükséges ISOFIX rendszer.

A járművek országos, flottaszintű beszerzése pedig nyilvánvalóan csökkentené a beszerzés költségeit.

© 2024 Ökopolisz Alapítvány. Minden jog fenntartva