Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ökopolisz Alapítvány az LMP pártalapítványa, célja az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése révén.

Az alapítvány fenti céljainak megvalósítása érdekében helyi ügyek programja keretében akciókoordinátori hálózatot hozott létre, mellyel közvetlen kapcsolatot kíván kiépíteni az ökopolitika iránt elkötelezett állampolgárokkal, működő közösségbe szervezni azokat az embereket, akik egy adott településen aktívan érdeklődnek az ökopolitikai és zöld ügyek iránt.

A program keretein belül az Ökopolisz Alapítvány pályázat útján helyi ügy akciókoordinátorokat jelöl ki, akinek feladata a problémák feltárása, az ökopolitika elveinek megfelelő válasz kidolgozása és annak népszerűsítése.

A program várható időtartama:

2021. február 15. – július 15. (5 hónapos időszak, a koordinátori program első részének kiértékelése után a megbízás hosszabbítható)

A helyi ügy koordinátorok feladatai:

 • A területéhez tartozó települések gondozása, feltérképezése, a kijelölt településeket érintő problématérkép készítése a projektkoordinátor iránymutatási alapján
 • Ökopolitikai megoldások kidolgozása
 • A feltárt ügyek napirenden tartása és az ökopolitikai megoldás folyamatos képviselete
 • A zöld ügyek hangsúlyos megjelenítése a helyi közéletben és az online közösségi térben
 • Közösségszervezés:
  • adott problémák köré szerveződő Facebook csoportok létrehozása és menedzselése
  • utcafórumok szervezése és lebonyolítása a helyi ügyekkel foglalkozó, azokat felkaroló politikusokkal és szakértőkkel (a COVID korlátozások feloldása után)
  • aláírásgyűjtések, petíciók indítása, kiértékelése, gondozása (online)
  • kapcsolattartás az adott probléma által érintett személyekkel, szervezetekkel
 • Közösségi események a kijelölt településeken
 • Kapcsolattartás a helyi médiával, meghatározott számú sajtótájékoztatók szervezése a helyi ügyek kapcsán
 • Élő közvetítések szervezése helyi véleményvezérekkel, közszereplőkkel helyi zöld ügyekkel kapcsolatban (minimum 10 darab)
 • Járványhelyzeti szükségintézkedések bevezetése esetén is alkalmazható munkaterv kidolgozása
 • Helyi vonatkozású ügyek online kommunikálása, promótálása (pl. zöld ügyek posztolása, zöld események online meghirdetése)   

Pályázati feltételek, elvárások:

 • legalább középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előnyt jelent)
 • ökopolitikai ismeretek
 • jó kommunikációs készség
 • saját székhelyen és terepen önálló, tervszerű és pontos munkavégzés
 • szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok, és online konferencia platformok magabiztos használata
 • internet és a közösségi oldalak ismerete, kezelése, közösségi média magabiztos használata (pl: Facebook oldalak, kampányok, csoportok létrehozása, használata)
 • saját munkavégzési eszközök megléte (számítógép, telefon, közlekedési eszköz)
 • továbbképzéseken való részvétel vállalása (kötelezően)

A feladat ellátása csak egyéni vagy társas, számlaképes vállalkozás keretében történhet!

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • ismertető a feltárni vagy képviselni kívánt ügyekről (minimum 5 darab) és a tervezett munka módszertanáról, ütemezéséről (összesen minimum 3000 karakterben)
 • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • az egyéni vagy társas vállalkozás következő adatai: vállalkozás neve, székhelye, adószáma, és adózási formájának megjelölése (KATA-s vagy egyéb)

A pályázat beérkezésének határideje:

2021. február 7. (vasárnap) 24:00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, a pályázati anyagnak az info@okopoliszalapitvany.hu címre történő megküldésével, az e-mail tárgya legyen: helyi ügyek akciókoordinátor.

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatokat a felvételi bizottság 2021. február 8-án előzetesen értékeli és dönt az alkalmasnak ítélt pályázók köréről, majd 2021. február 10-én elektronikus úton meghallgatja a kiválasztott pályázókat és dönt az akciókoordinátorok személyéről.

 

 

© 2024 Ökopolisz Alapítvány. Minden jog fenntartva