Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Könyvajánló – Világunk Átalakítása

Az ENSZ 2015-ben fogadta el a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programját. A program gerincét, konkrét teendőit és céljait a Fenntartható Fejlesztési Célrendszer írja le. A határozatot magyar nyelvre is lefordították.

KÖNYVAJÁNLÓ

VILÁGUNK ÁTALAKÍTÁSA

Az Ökopolisz Alapítvány célja, hogy az e kiadványban is megtalálható és felvázolt 17 cél mindegyikéről szervezzen egy tudományos tanácskozást, ahol a neves hazai szakemberek el tudják mondani meglátásaikat, a közönség pedig választ kaphat kérdéseikre az adott témában. Ezért is ajánljuk mindenki figyelmébe az alábbi linkről letölthető olvasmányt.

Ajánló cikkükben a kiadvány bevezetőjét közöljük:

BEVEZETŐ

A tartalomról

A kötet, amit az Olvasó a kezében tart, az ENSZ Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development című egyhangú közgyűlési határozatának illetve közfelkiáltással elfogadott programjának – tudomásunk szerint – első, a nyilvánosság számára hozzáférhető, teljes körű magyar fordítása, és kétnyelvű kiadása. A 15 évre szóló globális fejlesztési program gerincét adó Fenntartható Fejlesztési Célrendszert 2014 júliusában, a teljes programot 2015 szeptemberében fogadta el az Egyesült Nemzetek illetékes testülete.
A program célrendszerének kidolgozásában Magyarország állandó ENSZképviselőjének, Kőrösi Csaba nagykövetnek társelnöki szerepe volt. Hazánk a határozatot támogatta, a program végrehajtását – az ENSZ többi tagállamával együtt – felvállalta. A program 15 éves futamideje 2016. január elsején elkezdődött!
E „rendszerváltó” program jelentőségét, a cselekvésre való felhívás súlyát nem lehet túlbecsülni. „Áldás vagy átok vár e válaszért: határozz, és kimondtad sorsodat!” Valóban: „a kisdedeknek néma szája kér1 ” bennünket hogy az elmúlt öt emberöltő alatt az összeomlás szélére juttatott, rogyadozó társadalmitermészeti rendszereket világszerte szilárdítsuk meg, gyógyítsuk meg, hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség jegyében szép és harmonikus világot hagyjunk a jövő generációkra. Ezt a munkát, ezt a „rendszerszintű változást” sürgeti egyre jobban az utóbbi évtizedek keresztény társadalmi tanítása is, legutóbb Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájában.
Tisztelettel ajánljuk kötetünket a program végrehajtásáért felelős állami vezetőink, és a végrehajtásához hozzájárulni jogosult intézmények, tisztségviselők, közösségek, állampolgárok – túlzás és nagyzolás nélkül az egész társadalom, minden jóindulatú ember fi gyelmébe. „Tolle, lege!” – vedd és olvasd!
Arra számítunk, hogy a kötet a felsőoktatásban több helyen is hasznos alap-, illetve segédanyag lesz. Mint ilyent, különösen ajánljuk az államtudományok, a nemzetközi kapcsolatok és diplomácia, a fejlesztéspolitika, a közigazgatás, a biztonságpolitika és katasztrófavédelem, az emberi jogok, a környezettudomá- nyok, a közoktatás és tanárképzés, a szociológia és a közegészségügy kutatói, oktatói, tanulói, művelői fi gyelmébe.

A magyar szövegről

Kiadásunk kétnyelvű, így módot ad a magyar fordítás ízlelgetésére, más megoldások próbálgatására. Az angolban és az ENSZ-zsargonban egyaránt jártas olvasó bizonyára össze fogja vonni a szemöldökét egyik-másik kifejezés láttán, amely talán nem szó szerinti, vagy egyenesen szokatlan kifejezés. Sietünk leszögezni, hogy nem véletlenül vettük erre a bátorságot. Abban a kedvező és megtisztelő helyzetben vagyunk, hogy egyik szerkesztőnk az ENSZ Nyílt Munkacsoport társelnöke tudományos tanácsadójaként a dokumentum születé- sét a helyszínen, a legbelső körből segíthette. Így megtehettük és meg is tettük, hogy ott, ahol az angol szöveg nem egyértelmű, a magyar olvasó számára úgyszólván a színfalak mögül hoztuk elő a helyes értelmezést, mintegy a hivatalos szöveg „mögé” nyúlva.
Szándékunkban állt a kísérletezés, a lehetséges magyar szakkifejezések tudatos keresése is. Az angol a kifejezéseiben pontos, a magyar a szavaiban – ez sok, talán kellőképp fel nem ismert feszültség és lehetőség forrása. Az EU-anyagok özönének kényszerűen gyors fordítása is abba az irányba hat, hogy töprengés, keresgélés és kísérletezés helyett sokszor az angol kifejezést vesszük át a honosodás reményében. Iskolapélda itt a „development” szó sorsa a magyarban; ennek kifejtésére nem, de orvoslására igenis tesz kísérletet kötetünk.
Azt reméljük, hogy a kifejezések és a fordítás fölötti szakmai vita – amely a fordítást végző munkaközösségben is azonnal fellángolt – terjed, elmélyül, s végeredményben a tartalom jobb megértését segíti majd elő. Ez a jobb megértés nem csak a fordítói hibák megbocsátásához vezethet, a „tout comprendre c’est tout pardonner” jegyében, hanem reményeink szerint ahhoz is hogy a szöveg, a program életre kel az olvasóban, ösztönözni kezdi, kedvet, erőt és ihletet ad a végrehajtásban való közreműködéséhez.

A munka módszeréről

A PPKE JÁK Deák Ferenc Intézetének angol jogi szakfordító szakjogász hallgatóinak bevonásával készítettük el a szöveg nyersfordítását. Ezután a PPKE JÁK Nyelvi lektorátusának oktatói nyelvi, a Környezetjogi Tanszék munkatársai szakmai lektorálást végeztek. A szöveg végső összefésülése ifj. Zlinszky János és Balogh Dorka munkája. A végeredmény mindnyájunk eredménye, a hibákért vagy vitatható megoldásokért mindenképp az első szerkesztő vállalja a felelősséget.

Köszönet a Jog- és Államtudományi Karnak, hogy kezdeményezésünk mögé állt, ugyanabban a szellemben, amelyben annak idején az országban először tanszéket adott a fenntartható fejlesztés és a környezetjog oktatásának!

Budapest, 2016. június 5.

VILÁGUNK ÁTALAKÍTÁSA
A fenntartható fejlődés 2030-ig
megvalósítandó programja


Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által
2015. szeptember 25-én elfogadott,
70/1. sz. határozat

Angol–magyar, kétnyelvű kiadás


Szerkesztette
Zlinszky János és Balogh DorkaPÁZMÁNY PRESS
Budapest 2016

© 2024 Ökopolisz Alapítvány. Minden jog fenntartva