Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelentkezz gyakornoknak az Ökopolisz Alapítványhoz!

Gyakornoki programot hirdet az Ökopolisz Alapítvány, az LMP – Magyarország Zöld Pártjának pártalapítványa az ökopolitika iránt érdeklődő, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok számára.

A gyakornoki programban való részvétel során a hallgatók betekintést nyerhetnek Magyarország zöld pártalapítványának tevékenységébe, aktívan bekapcsolódhatnak hazai és nemzetközi programjainak szervezésébe, együtt dolgozhatnak zöld politikusokkal.

Milyen területen kínálunk bekapcsolódási lehetőséget?

  • kommunikáció (részvétel az alapítvány eseményeihez kapcsolódó marketing folyamatokban és online média kampányokban, social media felületek és weboldalak kezelése, közreműködés a rendezvények szervezésében)

A program időtartama:

A gyakornoki program tervezett időtartama: 2022. február 1.- 2022. június 30.

A program során gyakornoki ösztöndíjat biztosítunk.

Mik a feltételeink?

  • heti 16 óra gyakornoki feladatellátás vállalása
  • aktív hallgatói jogviszony a felsőoktatásban
  • legalább 2 lezárt egyetemi félév
  • angol nyelvtudás (nemzetközi kapcsolatok terület esetén)

A pályázathoz csatolni kell:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél, a területen eddig szerzett tapasztalatok bemutatásával
  • hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
  • nemzetközi kapcsolatok területre jelentkezés esetén: angol nyelvből legalább komplex, középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat elektronikus úton 2022. január 20. 24:00-ig várjuk az info@okopoliszalapitvany.hu címre, „gyakornok” tárgymezővel, megjelölve választott szakterületet.

A pályázatokat bíráló bizottság értékeli, a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő jelöltek szóbeli meghallgatása online platformon történik, melyről külön értesítést küldünk. A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázót értesítünk.

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok. A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát (az állás betöltését) követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A személyes adatok kezelője az Ökopolisz Alapítvány (postacím: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 12-14. 3/3.). Az adatkezelő képviselője: Turcsán Szabolcs

© 2024 Ökopolisz Alapítvány. Minden jog fenntartva