Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ÖkoTanoda

ÖkoTanoda EU+ 2021-22

ÖkoTanoda EU+ képzéssorozat: Fiatal, Európai, Zöld
**SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Az ÖkoTanoda EU+ program részvételi alapon működő ismeretterjesztő, szervezet- és közösségfejlesztő képzéssorozat. Elsősorban olyan, 18-26 év közötti, angolul legalább középfokon jól beszélő fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az európai ügyek iránt, de ugyanakkor a gondolkodásmódjuk közel áll a fenntarthatósághoz és a zöld politikához.
A résztvevők 2021. október 8.-10. között egy 3 napos képzésen vesznek részt, majd 2022 januárjában még egy szombati napon folytatódik a képzés. A két alkalom sikeres teljesítése után 2022. tavaszán egy brüsszeli tanulmányúton is részt vehetnek – mindezt díjmentesen!

A részvételre azok jogosultak, akik érdemben kitöltik a pályázati lapot és a jelentkezési határidőt követően írásban visszaigazolást is kapnak.
Túljelentkezés esetén a jelentkezőket előszűrjük, a létszámkorlát miatt csak a legjobb 20 értékelést kapott pályázónak tudunk helyet biztosítani a képzésen.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2021. szeptember 12. (vasárnap) 24:00
További részletek és jelentkezés (2021. szeptember 12-ig) >> https://forms.gle/Vddn6gigZoBXNkHN9

RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS:
A képzés magyarországi és brüsszeli programja teljes mértékben ingyenes.
A vidéki 3 napos képzésre való oda- és visszautat Budapestről biztosítjuk.
A Budapestre történő utazást és a reptérre való kiutazást a pályázó maga fizeti.

NEMZETKÖZI CSAPAT:
A képzés a brüsszeli Green European Foundation (GEF) nemzetközi „European Green Activist Training” programja keretében valósul meg, társszervezőként további európai szervezetek is részt vesznek. A brüsszeli tanulmányúton partnereink a finn, cseh, lengyel, horvát, spanyol és görög csoportok lesznek. A GEF és a nemzetközi program pénzügyi támogatója az Európai Parlament.

PROGRAM:
A képzéseken kutatók, tanácsadók, politikusok és nem kormányzati szervezetek képviselői segítségével a résztvevők megismerhetik a zöld mozgalom és az ökopolitika történetét, elveit, koncepcióit, stratégiáit és dilemmáit Magyarországon és az Európai Unióban.

A konkrét esettanulmányokat illetően megvizsgáljuk a politikai térképet és a szereplőket, azaz a zöldek társadalmi, gazdasági és politikai rendszerét.

Gyakorlati szempontból megvizsgáljuk, milyen személyes, szervezeti és kommunikációs feladatokra van szükségünk ahhoz, hogy az ökopolitika több teret nyerjen a 21. században.

Erősen összpontosítunk Európára, az uniós intézményekre, szereplőkre, történelemre és aktuális ügyekre, amelyek tükrözik az Európai Parlament politikai összetételét, valamint az Európai Bizottság működését és stratégiáját.

A képzés mellett viszont legalább olyan fontos cél az is, hogy a résztvevők megismerjék egymást és megosszák tapasztalataikat.

JÁRVÁNYHELYZETI FIGYELMEZTETÉS
Tekintettel a különleges körülményekre, a járványhelyzet változásának függvényében és a jogszabályi korlátozásoknak megfelelően a képzési program egyes elemei megváltozhatnak, vagy online valósulhatnak meg. A képzésen való részvétel feltétele védettségi igazolvány vagy egyéb, védettséget igazoló dokumentum! (Ezeket elegendő az első képzési alkalomig beszerezni.)

**ENGLISH**
EcoTanoda EU+ training series: Young, European, Green

The EcoTanoda EU+ program is a participatory series of educational, organizational and community development trainings.

We are primarily looking for young people between the ages of 18 and 26 who speak at least intermediate English, who are interested in European affairs but at the same time have a mindset that is close to sustainability and green politics.

Participants will take part in a 3-day training from October 8 to 10, 2021.
Next session will be in January 2022 (a Saturday in Budapest) and finaly, a study trip to Brussels during the spring of 2022 – all for free!

Those who fill in the application form and receive a written confirmation after the application deadline are eligible.

In case of over-application, the applicants will be pre-screened, due to the number limit.We can provide place for the top 20 applicants.

APPLICATION DEADLINE:
September 12, 2021 (Sunday) 24:00
More details and application (September 12, 2021) >> https://forms.gle/Vddn6gigZoBXNkHN9

PARTICIPATION FEE AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES:
The training program in Hungary and Brussels is completely free.
We provide the return trip from and to Budapest for the 3-day training and the BST.
Travel to Budapest and travel to the airport is paid by the applicant.

INTERNATIONAL TEAM:
The training is part of the international European Green Activist Training (EGAT) program and is organised by the Green European Foundation (GEF) in Brussels, with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation. Our partners on the study trip to Brussels will be the Finnish, Czech, Polish, Croatian, Spanish and Greek groups.

PROGRAM:
With the help of researchers, consultants, politicians and representatives of non-governmental organizations, the participants can learn about the history, principles, concepts, strategies and dilemmas of the green movement and ecopolitics in Hungary and the European Union.

In terms of specific case studies, we examine the political map and the actors, i.e. the social, economic and political system of the Greens.

From a practical point of view, we examine what personal, organizational and communication tasks we need in order for ecopolitics to gain more space in the 21st century.

We have a strong focus on Europe, the EU institutions, actors, history and current affairs, which reflect the political composition of the European Parliament and the functioning and strategy of the European Commission.

The other important aspect of the training is for the participants to get to know each other and share their knowledge experiences.

PANDEMIC WARNING
Due to the particular circumstances during the COVID-19 pandemic, all activities could potentially be subjected to changes depending on the epidemiological data and any restrictive measures and guidelines at that time. Some parts of the programme involving travel may take place online.

Tags:

© 2024 Ökopolisz Alapítvány. Minden jog fenntartva