Ökopolisz Vezetőképző

A képzés célja az ökopolitikai tudás átadása, a vezetői képességek erősítése és a szervezeti kultúra fejlesztése.

ÖKOPOLISZ VEZETŐKÉPZŐ

A képzés célja az ökopolitikai tudás átadása, a vezetői képességek erősítése és a szervezeti kultúra fejlesztése. Célunk, hogy a résztvevők megismerjék az ökológiai gondolkodás történeti és politikafilozófiai alapjait olyan módon, hogy azt képesek legyenek aktuális szakpolitikai kérdésekben alkalmazni.
Célunk, hogy a résztvevők egy rendszerszemléletű megértést kapjanak a fenntarthatóság és az ökológiai válság problémaköréből olyan módon, hogy képesek legyenek a hazai és globális folyamatokat ennek megfelelően értelmezni. Az ökológiai tudás egyrészt egy általános világképet kell jelentsen, másrészt az ebből levont következtetéseket a résztvevők alkalmazni tudják aktuális lokális vagy országos szakpolitikai kérdésekben is.

A képzés moduljai:
1.Globális folyamatok: A globális ökológiai válság és társadalmi-gazdasági összefüggései. A növekedés határai. A szabadkereskedelmi világrend. Népesedési és migrációs problémák. Világok harca? A transzatlanti kereskedelmi szerződés. Európa és az unió.
2. Antropocén: Az ember környezetátalakító tevékenysége elérte azt a szintet, hogy a nagy természeti erőkkel összemérhető változásokra képes. Mit is értünk ez alatt a gyakorlatban, és milyen változások azok amelyeket okozunk?
3. Lokális megoldások: A fenntarthatóság fogalma. A humánökológia társadalomképe. Ennek politikai következményei: a lokalizáció programja. Máskéntgazdálkodás. A fenntartható vidékfejlesztés alapelvei.
4. A közlegelők tragédiája - szimulációs játék: Dennis Meadows Fishbanks című számítógépes szimulációs játéka a közös erőforrások menedzsmentjéről és ennek nehézségeiről.
5. A környezetvédelemtől az ökopolitikáig: Környezeti konfliktusok társadalmi mechanizmusai. Környezetvédő mozgalmak. Az ökológiai rendszerváltozás stratégiái. Az ökológia mint politikai filozófia és viszonya a kortárs irányzatokhoz. Veszélyeztetjük-e a demokráciát?
6. Rendszer-gondolkodás és menedzsment: Ami lehetséges és ami reális. A természeti erőforrások menedzsmentjének alap problémái és azok összefüggése különböző szakpolitikai problémákkal (energia, élelmiszer, vidékfejlesztés - mendzsment regimek).
7. Ökopolitika és környezeti etika: A felelősség új dimenziói: globális hálózatok, a jövő nemzedékek, az élővilág gazdag változatossága. Erkölcsi megítélés alá esik-e, amit a természettel teszünk? A tudomány kockázatai. Tudomány és ökopolitika. A bősi példa. A paksi példa.
8. Ökológiai gazdaságtan: Nemnövekedés, externáliák, piaci kudarcok, green new deal, helyi pénzek. A gazdaság alapvető megváltoztatásának nyitott kérdései és néhány ígéretes válasz.
A fentiek mellett a vezetési szervezetfejlesztési ismeretek átadását is tartalmazza a képzési program:
Fő témák: - szervezeti kultúra - csapatkohézió és növekedés - kommunikáció - projektmenedzsment - csoportdinamika és konfliktuskezelés - vezetés A szervezeti kultúrával kapcsolatos ismereteket gyakorlati feladatokhoz kapcsolva oktatjuk.

A képzés során 5 hétvégét és egy közel egyhetes tábort tervezünk.

Időpontok:
2017.06.16-18. Kisirtáspuszta
2017.08.01-06. Ispánk (tábor)
2017.09.08-10. Ósükösd
2017.10.27-29. Kisirtáspuszta
2017.11.10-12. Kisirtáspuszta
2017.12.01-03. Kisirtáspuszta

 

Jelentkezni az info@okopoliszalapitvany.hu címen lehet.

Időpont: 2017. június 18. 00:00 - 2017. december 03. 23:55