Minőségi oktatás - Ökopódium, Budapest

Az Ökopolisz Alapítvány az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Célja (SDG) magyarországi megvalósításának a lehetőségeit vizsgáló sorozatának következő állomása a minőségi oktatás témakörét járja körbe.

Időpont: 2017. október 17. 17:00

Cím: Magnet Ház (Juhar terem), Budapest, VI. ker. Andrássy út 98.

 

Az Ökopolisz Alapítvány az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Célja magyarországi megvalósításának a lehetőségeit vizsgáló sorozatának következő állomása a minőségi oktatás témakörét járja körbe. Ahogy eddig is, előadóink inkább szakmai megközelítéssel, semmint a hétköznapi közéleti, politikai gondolkodásmódra alapozva tartják meg előadásaikat a témában.

Az ENSZ Közgyűlése 2015-ben fogadta el a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programját. A program gerincét, konkrét teendőit és céljait a Fenntartható Fejlődési Célrendszer írja le (Sustainable Development Goals, röviden SDG). A célokat megfogalmazó bizottság társelnöke a magyar ENSZ nagykövet, Körösi Csaba volt, a szövegezés szakmai munkájában Zlinszky János tudományos főtanácsadóként vett részt.

 

A rendezvényen készült képgaléria elérhető a képre kattintva

.


Az oktatás az SDG célrendszerében
Dr. Zlinszky János egyetemi docens bevezetője 

 

 

I. ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN

 

Kiszolgáltatott helyzetek – esélyegyenlőség az oktatásban
Lannert Judit PhD oktatáskutató 

 


Fejlődés, fejlesztés, felzárkóztatás - mit tehet az intézményrendszer és mire nem képes?
Vajda Zsuzsanna pszichológus, egyetemi tanár 

 


A sajátos nevelési igényű tanulók esélyei
Kerényi Mária a Zöld Kakas Líceum igazgatója 

 

II. MIFÉLE TUDÁST?


Hatékony oktatás, befogadó iskolai környezet
Kovácsné dr. Nagy Emese iskolaigazgató, a KIP program alkotója

 


Hozzáférés a szak- és felsőoktatáshoz, alkalmasság a munkavállalásra
Mártonfi György, az OFI munkatársa 

 


A fenntarthatóság pedagógiája
Victor András környezetpedagógus, nyugalmazott főiskolai tanár 

 

 

4. CÉLKITŰZÉS:
ESÉLYEGYENLŐSÉGET, ÁLTALÁNOS HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTUNK A MINŐSÉGI OKTATÁSHOZ, ÉS MINDENKINEK ELÉRHETŐVÉ TESSZÜK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS LEHETŐSÉGÉT

 

4.1. 2030-ra biztosítjuk azt, hogy minden fiú- és leánygyermek részesüljön ingyenes, egyenlő esélyekkel végezhető, minőségi, általános és középiskolai oktatásban, amely használható, hatékony és eredményes.

4.2. 2030-ra minden fiú- és leánygyermek számára biztosítjuk a minőségi korai fejlesztést, gondozást és iskolás kor előtti oktatást az alapfokú oktatásra történőfelkészítésük érdekében.

4.3. 2030-ra minden férfi és nő számára egyenlő hozzáférést biztosítunk a megfizethető és minőségi felnőtt szakoktatáshoz és -képzéshez, valamint a felsőfokú oktatáshoz, beleértve az egyetemet.

4.4. 2030-ra lényegesen megnöveljük azon fiatalok és felnőttek számát, akik olyan készségekkel, többek között technikusi és szakképzettséggel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket a munkavállalásra, a tisztes munkára és a vállalkozói létre.

4.5. 2030-ra megszüntetjük a nemek közötti egyenlőtlenséget az oktatásban, valamint egyenlő hozzáférést biztosítunk az oktatás és a szakképzés minden szintjéhez a kiszolgáltatott helyzetben lévők, köztük a fogyatékkal élő személyek, az őshonos népek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek számára.

4.6. 2030-ra valamennyi fiatal és a felnőtt – férfiak és nők – jelentős hányada részére biztosítjuk az írás-olvasás és számolás elsajátítását.

4.7. 2030-ra biztosítjuk azt, hogy minden tanuló megszerzi a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges tudást és készségeket, többek között azáltal, hogy oktatásban részesül a fenntartható fejlődésről és a fenntartható életmódról, az emberi jogokról, a nemek egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes kultúra jelentőségéről, a globális polgárságról, a kulturális sokszínűség megbecsüléséről és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásáról.

 

4.a Olyan oktatási létesítményeket építünk és korszerűsítünk, amelyek figyelembe veszik a gyermekek és a fogyatékkal élők körülményeit és a nemek egyenlőségét, valamint biztonságos, erőszakmentes, befogadó és hatékony oktatási környezetet biztosítanak mindenki számára.

4.b 2020-ra lényegesen kiterjesztjük a fejlődő és főként a legkevésbé fejlett országok, a fejlődő kis szigetállamok és az afrikai országok számára elérhető ösztöndíjakat, amelyek lehetővé teszik számukra a bejutást a fejlett és a más fejlődő országok felső oktatásába, beleértve a szakképzésben, az informatikai és a kommunikációs képzésben, valamint a műszaki, mérnöki és természettudományos programokban való részvételt.

4.c 2030-ra lényegesen megnöveljük a képzett tanárok utánpótlását, többek között a fejlődő országokkal, különösen a legkevésbé fejlett országokkal és a fejlődő kis szigetállamokkal a tanárképzés terén kialakított nemzetközi együttműködés révén.

 

 A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

 

Időpont: 2017. október 17. 17:00 - 2017. október 17. 21:00

Cím: Magnet Ház (Juhar terem), Budapest, VI. ker. Andrássy út 98.