Pályázatok

Pályázati felhívás pénzügyes munkakör betöltésére

Az Ökopolisz Alapítvány célja az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése révén.

A munkaviszony jellemzői:

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkaviszony kezdete: azonnal
A munkavégzés helye: Ökopolisz Alapítvány, 1068 Budapest, Felső erdősor utca 12-14.

 

A pénzügyekért és gazdálkodásért felelős munkatárs munkakörébe tartozó lényeges feladatok:  
Felel a Munkáltató pénzügyi dokumentációjáért, a megbízott könyvelő céggel való folyamatos és a könyvvizsgálóval való szükség szerinti kapcsolattartásért. Pénzügyi feladatok: számlák teljes körű ügyintézése és előkészítése a könyvelés részére havi szinten, a házi pénztár kezelése, éves pénzügyi tervek elkészítése, azok ellenőrzése, pénzügyi jelentések ellenőrzése, az éves könyvvizsgálatban való részvétel, év végi leltározás végrehajtása, az éves könyvelési dokumentáció rendszerezése, különböző nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, esetleges fejlesztése, jelentések készítése. Naprakészen tartja, betartja és betartatja a pénzügyi szabályzatokat. Elkészíti és naprakészen tartja az alapítványi programok költségvetését. Felelős a Munkáltató támogatási (pályáztatási) tevékenységének adminisztrációjáért, a pályázatok nyilvántartásáért és kezeléséért. Intézi a munkáltatással kapcsolatos adminisztrációt.

 

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárások:

 • legalább 5 éves, pénzügyes területen szerzett tapasztalat,
 • önálló, tervszerű és pontos munkavégzés,
 • határidők betartása, nagyfokú precizitás,
 • számviteli, adó és pénzügyi szabályok naprakész ismerete,
 • magas szintű Excel ismeretek,
 • haladó szintű informatikai ismeretek
 • jó problémamegoldó készség, logikus gondolkodás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • sikeres szakmai előélet,
 • Állami Számvevőszéki vizsgálatban szerzett tapasztalat,
 • jogosítvány, saját gépkocsi

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló dokumentumok,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél a fizetési igény és a lehetséges munkába állás időpontjának megjelölésével,
- hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.

 

A pozíció betöltésének feltétele 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. április 25. 24.00 óra

 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus vagy postai úton

E-mailben: a pályázati anyagnak az info@okopoliszalapitvany.hu címre történő megküldésével, e-mail tárgya: pénzügyes

Postai úton: a pályázati anyagnak az Ökopolisz Alapítvány címére (1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyes