Pályázatok

Pályázati felhívás helyi ügy akciókoordinátor pozíciók betöltésére

Az Ökopolisz Alapítvány az LMP pártalapítványa, célja az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése révén.

Az alapítvány fenti céljainak megvalósítása érdekében helyi ügyek programja keretében akciókoordinátori hálózatot hozott létre, mellyel közvetlen kapcsolatot kíván kiépíteni az ökopolitika iránt elkötelezett állampolgárokkal, működő közösségbe szervezni azokat az embereket, akik egy adott településen aktívan érdeklődnek az ökopolitikai és zöld ügyek iránt.

A program keretein belül az Ökopolisz Alapítvány pályázat útján helyi ügy akciókoordinátorokat jelöl ki, akinek feladata a problémák feltárása, az ökopolitika elveinek megfelelő válasz kidolgozása és annak népszerűsítése.

 

A program időtartama: 2019. augusztus 15. – október 15. (2 hónap)

 

A program helyszíne: országos

 

A helyi ügy koordinátorok feladatai:

 • A területéhez tartozó települések gondozása, feltérképezése, a kijelölt településeket érintő problématérkép készítése a projektkoordinátor iránymutatási alapján.
 • Ökopolitikai megoldások kidolgozása.
 • A feltárt ügyek napirenden tartása és az ökopolitikai megoldás folyamatos képviselete.
 • A zöld ügyek hangsúlyos megjelenítése a helyi közéletben.
 • Közösségszervezés:
  • egy adott probléma köré szerveződő Facebook csoportok létrehozása és menedzselése
  • utcafórumok szervezése és lebonyolítása a helyi ügyekkel foglalkozó, azokat felkaroló politikusokkal és szakértőkkel
  • aláírásgyűjtések door-to-door kopogtatással, petíciók indítása, kiértékelése, gondozása
  • kapcsolattartás az adott probléma által érintett személyekkel, szervezetekkel
 • Közösségi események és ökopolitikai klubok szervezése a kijelölt településeken.
 • Kapcsolattartás a helyi médiával, meghatározott számú sajtótájékoztatók szervezése a helyi ügyek kapcsán.  

 

Pályázati feltételek, elvárások:

 • legalább középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előnyt jelent)
 • ökopolitikai ismeretek
 • jó kommunikációs készség
 • önálló, tervszerű és pontos munkavégzés
 • szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok ismerete
 • internet és a közösségi oldalak ismerete, kezelése
 • minimum B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű
 • saját munkavégzési eszközök (számítógép, telefon)
 • saját székhelyen és terepen végzett feladatok
 • továbbképzéseken való részvétel vállalása  

 

A feladat ellátása történhet egyéni vagy társas, számlaképes vállalkozás keretében vagy megbízási szerződéssel. A koordinátori díjazáson felül gépjármű használati költségtérítést és telefon költségtérítést biztosítunk.  

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • motivációs levél a díjazási igény megjelölésével
 • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2019. augusztus 8. (csütörtök) 24:00 óra

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, a pályázati anyagnak a palyazat@okopoliszalapitvany.hu címre történő megküldésével, az e-mail tárgya: helyi ügyek akciókoordinátor.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatokat a felvételi bizottság 2019. augusztus 9-11. között előszűri és dönt az alkalmasnak ítélt pályázók köréről, majd 2019. augusztus 13-14-én meghallgatja a kiválasztott pályázókat és dönt az akciókoordinátorok személyéről.

 

A pályázati felhívás letölthető innen:

ÖPA_hük_pályázati_felhívás_2019_08-10